4 de abril de 2012

OBXECTOS PERDIDOS


¿Continuamente aparecen na escola calcetíns, gorras, luvas, prendas que ninguén reclama e que se sinten soiñas? Pois nada, no hall da escola podemos colocar iste sinxelo "baúl" de obxectos perdidos.

O MINISTERIO DE EDUCACION ELIMINA O PLAN EDUCA3

Hai pouco tivemos no blog ao ministro Vert e hoxe temos que falar desta señora, Montserrat Gomendio, a Secretaria de Estado de Educación, quen explicando como ía afectar o recorte de 600 millóns de euros ao sistema educativo explicou que non ían renovar o Plan Educa 3, porque o ensino de cero a tres años "sólo responde a un carácter asistencial e de conciliación". Nótase que o señor Vert e maila señora Gomendio só recibiron educación a partir dos tres anos... Hai un claro déficit de comprensión.
Educa3 consistía na construcción de escolas infantis para alumnos entre 0 e 3 anos mediante un sistema de cofinanciación entre o ministerio e as autonomías. Dende o 2007, permitiu a apertura de perto de 75.000 plazas cerotres en España. Educación xustifica a supresión asegurando que "é unha etapa cun un valor educativo menor". A fin do programa suporá un freno ao creación de plazas públicas nun ciclo que manten en lista de agarda a decenas de miles de familias que non poden costear escolas infantís privadas.

Amancio Ortega, padriño das escolas cerotres

A noticia aparecía en moitos medios de comunicación a finais de marzo. A Fundación Amancio Ortega destinará cerca de 11 millones de euros á construcción e equipamento de nove escuelas infantiles da rede Galiña Azu. Podedes ampliar a noticia EIQUÍ.

Tiña que ser. Tralos últimos movementos do goberno galego hacia a privatización da educación infantil de primer ciclo entregando a xestión das escolas a mans privadas, o derradeiro paso foi entregar a construcción de nove escolas da Galiña Azul á Fundación Ortega.
Menos mal que temos a D. Amancio para garantizar a educación da primera infancia neste país. País comparable parece ser a Tanzania, onde a Fundación desenvolve tamén proxectos de formación. Menos mal que as escolas infantis (que Feijóo deixa fora do sistema educativo porque quere) teñen un valedor, salvador, padriño (tachen o que Vds prefiran) de tal renome, o que as situa no mesmo plano asistencial que aos toxicómanos atendidos no Proxecto Home (tamén financiados pola Fundación). Quen mellor que D. Amancio para protexer os pobres cativos, os pobres dependentes e os pobres tanzanos. ¿Regresamos ao modelo de Beneficencia do réxime franquista xa que o estado, a Xunta, está ausente?
¿Onde están os cartos dos contribuintes galegos señor Feijóo? ¿Os nosos cartos seica só chegan para  tapar os buratos das entidades financeiras galegas? ¿Vai o seu goberno  patrocinar comercialmente todo un país? ¿Exhibirán nenos e ancians  nas batas e pixamas nos Centros de Día, Residencias e escolas  que tan orgullosamente  inaugura o seu goberno o logotipo de la Z?
Unha fundación puede apoiar, colaborar na dotación, soster programas paralelos onde o man do estado non chega, PERO NUNCA SUSTITUIR A TAREFA DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS QUE SON NECESARIAS PARA O FUTURO DE  XERACIONS DE GALEGOS. Iso necesariamente debe facerse cos cartos que tributamos. Son os nosos impostos os que deben pagar a rede “publica” de escolas infantis.
A educación dos nenos galegos non pode ser soporte de marketing.   Se Ortega quere contribuir ao futuro do país, pode construir  a sua propia rede  de escolas privadas e ofertalas entre os seus clientes más fieis como ferramenta de marketing social. Pero non é ético que merque parte da Galiña Azul.
Este incapaz goberno dí que ás familias galegas só lles importa ter prazas de “gardería” ás que levar os fillos pero no lles dí a qué prezo. Trala febre da creación cuantitativa de centros, agóchase o abandono posterior das escolas, deixando o seu costoso mantemento (non pode ser de outro xeito) en mans de concellos  depauperados ou simplemente asfixia ás escolas que levan anos funcionando, reducindo ao cincuenta por cento a sua dotación presupuestaria (sí, 50%). E ahora coa inspiración de D. Amancio, quen dende logo sabe como extraer beneficio dunha empresa.
No ano 2002, visitando a Rumanía post Ceaucescu, un grupo de profesores, inspectores e directores de centros educativos españoles, abraiábase de observar nos muros de ximnasios, bibliotecas e aulas informáticas a placa correspondente ao patrocinador de un ou otro espazo didáctico (Mc Donalds, Bayer, BMW,…) que os responsables da educación daquel país xustificaban no desmantelamento económico que sufrira o estado rumano. Dez anos mais tarde, SOMOS TODOS RUMANOS.

24 de marzo de 2012

UN FERMOSO BAMBAM!


Como queira que se aveciñan tempos económicamente grises, que vos parece esta idea para un bambán? Só hai que penduralo dunha árbore e colocalo caseque a ras de chan.

Acción da Plataforma Estatal pola defensa da Educación Infantil

Como reacción a las palabras del Ministro de Educación, Sr. Wert, acerca de que el ciclo 0-3 no es educación, sino conciliación (vertidas en repuesta a una interpelación de la Sra Fernández Dávila del BNG en la comisión de Educación del Congreso el pasado 31 de enero), la Plataforma EStatal en Defensa de la Educación 0-6 ha puesto en marcha una acción de ACTUABLE para denunciar tal afirmación y exigir al Ministro que rectifique.
Tenéis toda la información en el siguiente enlace en el que podéis, si lo consideráis oportuno, firmar.

COMUNICADO

O COLECTIVO PARA A EDUCACION INFANTIL CEROTRES DE GALICIA diante da promulgación da Lei 1/2012 de Medidas Temporais en determinadas materias do Emprego Público, manifestan a sua oposición a aplicación da mesma nas escolas infantís de 0 a 3 anos, dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.

Mais aló do que popularmente pode ser incluso recoñecido como exemplarizantes medidas de firmeza na regulación do sector público, debemos reflexionar como sociedade acerca do que estas medidas supoñen para os servizos públicos de atención ao cidadán, como son as escolas infantís de 0 a 3 anos.

Esta Lei en primer lugar, suprime o dereito a comedor do persoal laboral que traballa nas escolas infantís que dependen da Consellería de Traballo, excepción feita do persoal laboral da Consellería de Educación.

Enténdese que esta excepcionalidade responde ao interese da protección e atención do alumnado de infantil de segundo ciclo (de 3 a 6 anos) e de primaria. Preguntémonos: o alumnado menor de 3 anos carece dese dereito?

O goberno galego, outra vez, volve a considerar as escolas infantís como calquera outro servizo asistencial, ignorando deliberadamente que o seu carácter e finalidade fainas acreditativas das mesmas condicións laborais e funcionais que o resto dos nives educativos, aínda que dependan, por decisión política, doutra Consellería nesta Comunidade Autónoma.

As carteleras horarias do persoal das escolas se adaptan, como en calquera institución educativa, aos horarios de atención ao alumnado, que abrangue una xornada continuada na maioría das escolas  de 8 a 5 da tarde. Non é xa que logo un traballo por quendas como ocurre en centros residenciais, onde os traballadores, ademais da sua pausa retribuida de 30 minutos, poden facer  o xantar ao inicio ou ao remate da sua xornada laboral.

As consecuentes ausencias do servizo do persoal durante a xornada de atención ao alumnado conlevarán o incumprimento dos ratios establecidos na  vixente normativa, situación xa grave nas escolas trala disposición da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo que impide a sustitución do persoal en licenzas, permisos e baixas de menos de 5 días. Conlevarán ademais unha maior situación de risco para os menores en caso de emerxencia ou siniestro durante eses períodos.

En segundo lugar, esta lei suprime tamén o descanso ao persoal laboral das escolas durante tres días en Nadal e outros tres en Semana Santa. As traballadoras (porque son fundamentalmente mulleres as que crían os fillos doutras mulleres) das escolas infantís da Consellería de Traballo teñen, dende hai décadas, unha xornada laboral de 7 horas e media diaria, todas elas de atención directa ao alumnado. Unha xornada laboral que supera con creces á de calquera outro nivel educativo, a pesar de seren os menores de tres anos un colectivo que reclama continua atención: educativa, afectiva, asistencial, etc. As escolas infantís 0 a 3 anos teñen tamen o maior calendario de tódolos niveis educativos: dende a primeira semana de setembro ata a derradeira de xullo. A pretendida medida exemplarizante para o empregado publico non é precisamente neste sector onde se ten que aplicar. O necesario descanso de seis días ao ano para uns cativos que permanecen nas escolas ata 8 horas (en ocasións mais)  coincide e facilita ao persoal das escolas o propio e necesario descanso psicolóxico e físico para unha boa prestación do servizo.

En tercer lugar, esta Lei penaliza a baixa por enfermidade común cunha merma do 50 % do salario nos tres primeiros días e dun 25% nos seguintes dezasete. Como calquera familia sabe e calquer pediatra certifica, o alumnado menor de tres anos, por mor da sua temperá incorporación ao sistema educativo cun sistema inmunitario aínda sen establecer, presenta continuas enfermidades, banais en si mesmas, pero que ao viviren en comunidade se convirten en endémicas, tanto para eles, como para as suas familias e por suposto para as traballadoras das escolas. ¿Como controlar a saúde colectiva dunha escola onde o persoal vai ir traballar enfermo porque o seus ingresos non lle permiten recuperarse na casa?

Detrás dos recortes orzamentarios e da suba dos prezos para as escolas públicas  de 0-3 anos, parece que o goberno galego apúntase á tendencia de minimizar e mesmo a cuestionar abertamente (como fixo recentemente o Ministro de Educación Vert) a importancia dunha atención educativa específica para a etapa 0-3. Parece que se vai perfilando a volta ao modelo tradicional de “gardería”, un modelo que segrega o acceso ás escolas en función da renda, un modelo de oferta e demanda que considera ao alumnado e as suas familias como clientes e que considera superfluo o que non responde mais ca satisfacción das necesidades básicas, a pesar do consenso entre os expertos sobre a importancia da educación na primeira infancia para a compensación de posibles déficits socioculturais e económicos.

Estas medidas están sendo fortemente contestadas polo persoal das escolas, as direccións dos centros e mailas familias das nenas e nenos, que lóxicamente ven mermada a calidade dun servizo público esencial para a sociedade.

27 de diciembre de 2011

UN FERMOSO CONTO DE NADAL

       Ao fío do post anterior queremos recomendar este estupendo conto a teren na biblioteca de aula estes días de festas. Unha boa reflexión sobre a diferencia entre o xogo e os xoguetes, sobre o valor dos amigos e dunha caixa de cartón...

"Crispín é un porquiño que ten de todo. Cada nadal recibe unha chea de regalos e logo cansa deles. Pero este ano vai recibir un regalo especial: unha gran caixa de cartón baleira. Crispín síntense enganado, pero ..."


ESKOLAS KREATIVAS: "Caixas, caixiñas e caixóns"

As posibilidades dunha caixa de cartón son caseque infinitas. A nosa imaxinación pode convertilas nun avión, nunha cociña, nun kiosko de prensa,...  os mesmos cativos poden axudar a "decorala" e darllelo significado que se queira. E cando rache, a por outra! ...

De novo no Parlamento

O pasado martes, 13 de Decembro, membros do Colectivo fumos recibidos por Román Rodríguez, do Grupo Parlamentar dos Populares.Pareceulle coherente a proposta de traspaso das escolas á Consellería de Educación e non lle pareceu difícil o encaixe administrativo. Quedaron en "investigar" a situación e estar en contacto.
Na mesma mañá tivo lugar unha segunda entrevista, esta vez con Abel Losada e Beatriz Sestayo do Grupo Parlamentar dos Socialistas. Comprometéronse a plantexar preguntas á Cámara sobre os traballos da Comisión creada para o traspaso en xuño de 2009. 

3 de diciembre de 2011

ESKOLAS KREATIVAS: "Móbiles diversos"

Unha fermosa composición feita cunha pola de arbore ben lixadiña e unhas cantas paxariñas de papel para vestir un recuncho do teito. Ao longo do curso podemos variar as cousas a pendurar: mazás de plastilina vermella feitas polos cativos, piñas no outono, chupetes que vanse deixando atrás,..

29 de noviembre de 2011

CONCILIAR: QUEN, PARA QUEN?

Moitas veces escoitamos cousas como:
"O concello de ..., a Universidade de..., a empresa ... vai acometer a construcción dunha escola infantil para axudar na conciliación da vida laboral e familiar e facilitar a incorporación da muller ao mercado laboral."
Así, o que é un servizo á comunidade convírtese nunha oferta (e gancho electoral) para as mulleres, que son case sempre as que reclaman mais "garderías", mais horas de apertura nos centros infantís e subvencións aos seus empregadores para o atendimento das cuotas. Como aínda non se ten a cultura da "coresponsabilidade" na crianza das fillas e fillos, os servizos para a infancia parecen chamados a convertirse nun espazo de exclusivo interese femenino.
                                                      
As empresas "sensibilizadas" coa problemática incluso ofertan espazos nos propios centros de traballo ( e obteñen incentivos fiscais ou premios) para a creación de centros infantís. Neste contexto, empresas privadas "de ocio e tempo libre" obteñen en subcontrata a xestión dunhas garderías creadas para reter e incentivar maioritariamente ás suas traballadoras.
Así, a feminización de certos espazos laborais provoca o efecto perverso  de que os servizos para a primeira infancia non son para os cativos, os protagonistas da escola infantil, senon que respostan en moitas ocasións ás necesidades da cadea de producción, onde nenas e nenos son clientes(en vez de alumnos) en función das necesidades da sua familia (imos decir mais ben das da sua nai) como xa sucedera nos albores de industrialización no século XIX.

Toda esta realidade toma corpo no día a día de calquera escola infantil do noso entorno. As educadoras (a sua vez nais traballadoras) acollen as fillas e fillos de mulleres agobiadas por extensas xornadas laborais e domésticas, e que non se poden preocupar demasiado pola calidade da institución onde deixan os nenos (bastante é obter unha praza e poder pagala!) pero que arrastran un certo sentimento de culpabilidade por non adicarlle o tempo suficiente á crianza. Mulleres sen tempo para educar e que delegan esta tarefa na "escola infantil"  sen que interfira, eso sí, na sua primordial tarefa de "gardería" cando o neno presenta febre pola mañá e a educadora recomenda sen éxito que quede na casa. Desta maneira, a muller-nai convirtese e enemiga da muller-educadora que defende o interese do menor como parte do seu traballo, pero que non pode por menos que sentirse solidaria coa muller que ten enfrente.

DIA DA INFANCIA

Cada 20 de Novembro conmemoramos a Declaración dos Dereitos da Infancia  polas Nacións Unidas. Este ano no noso país, por mor da convocatoria electoral, tivo mais ben pouco eco nos medios de comunicación que adoitan lembrarnos a situación da infancia mais carente con toda sorte de imaxes de explotación infantil en todo o planeta. Pero hai moitas formas e grados de incumplir dereitos e necesidades...Recibimos o luns estos comentarios dalguns blogueiros cativos!:


ESKOLAS KREATIVAS: "Caixas dos tesouros"

A cesta dos tesouros pode ter moitas versións. ¿Que tal esta idea de agrupar elementos da mesma categoría, pero aspecto diferente  e formar cinco caixas(vehículos, animais, cunchas,...)? Logo ofertámosllas ao noso grupo de nenas e nenos, unha cada día. De semana en semana, podemos renovar un ou dous elementos en cada  caixa, deixando inalterado o resto do contido. Así estimularemos  a curiosidade  natural dos cativos e o establecemento de comparacións.

CONCENTRACIONS AS PORTAS DAS ESCOLAS DO CONSORCIO

Navegando, navegando atopamos a sección sindical das Galiñas Azuis constituída en Xullo na CNT. Podedes ver EIQUI  imaxes e contido das suas reivindicacións, que levaron ao persoal a concentrarse diante das portas das escolas o pasado 23 de Novembro.


INICIATIVAS DO BNG

O BNG achéganos o texto de varias iniciativas presentadas logo da xuntanza que mantivemos con eles na sede do seu grupo no Parlamento. Tratase de preguntas e proposición non de lei para o seu debate tanto na Comisión 4ª de Educación e Cultura coma no Pleno.

Podedes ver os textos eiquí: UNDOUS, TRES  e CATRO

22 de noviembre de 2011

NEGOCIACIONS RPT CONSELLERIA TRABALLO

CCOO achéganos o contido da 3ª xuntanza de negociación da RPT da Consellería de Traballo coas organizacións sindicais. Ler EIQUÍ.

NOVA SECCION:" ESKOLAS KREATIVAS"!

Se algo define unha escola infantil é a creatividade do seu persoal. Debe ser porque dende sempre houbo que recrear un ámbito de traballo, un novo modelo de entender a infancia, uns métodos apenas recollidos en manuais pedagóxicos... En fin, recrear unha identidade e unha profesión.

Iremos amosando pequenas e grandes ideas,recollidas acó e ló, recursos creativos que conciben a infancia e os seus espazos como un universo sempre estimulante, aberto ás influenzas e sinerxias doutras linguaxes: a arquitectura, a música, a pintura, as novas tecnoloxías, etc.

16 de noviembre de 2011

TAMEN NOS ESTAMOS EN CAMPAÑA!

Pero ésta non vai rematar o 20 N. A nosa é de fondo... e de peso!
Como xa sabedes, vimos de editar un tríptico cos obxectivos do Colectivo e mais unha colección de catro postais para difundir a nosa reivindicación educativa. Estamos a distribuilo por toda Galicia nos ámbitos do ensino, na administración, no Parlamento, nas organizacións sindicais. O dito: de fondo! Podedes ver e descarregar os soportes EIQUÍ  e EIQUÍ.

PETANDO NO PARLAMENTO

Onte, martes 15, membros do Colectivo fumos recibidos polo grupo parlamentar do BNG, logo de haber pedido cita con tódolos grupos representados no Parlamento. Estivemos falando con Carlos Aymerich e Carme Adan, os que expusemos as inquedanzas do persoal das escolas acerca dunha posible integración na AGSS e tamén lles presentamos  a campaña iniciada pola incorporación á Consellería de Educación.
Amosáranse receptivos e favorables a prol deste obxectivo e ofertaron a sua intervención para en principio preguntar pola Comisión creada polo Consello da Xunta en xuño de 2009 para o traspaso á Educación e tramitar unha proposición non de lei sobre o tema.
Ao respecto da incorporación das EEII á Axencia, manifestaronos que se están a producir inconvintes xurídicos que están a frear a sua constitución.
Aproveitamos a ocasión para presentar un escrito no Rexistro do Parlamento coas reivindicacións do Colectivo. Podedes ver o texto completo no noso enlace de SCRIBD.

PARA LER E REFLEXIONAR

Estando o outro día de cotilleo pedagóxico,  dimos en falar dunha xa veterana autora CARMEN DIAZ NAVARRO que ven de publicar "Los pendientes de la maestra" en editorial Graó, un estupendo volume con reflexións acerca do que hoxe en día é  a educación infantil e a cultura da infancia que NON se da na nosa sociedade.
Para as novas xeracións de educadoras conviña lembrar unha das suas primeiras obras "La oreja verde de la escuela" (do ano 1996, xa choveu!) en Edicións La Torre (seguramente esgotado). O estilo de Carmen, que recolle a frescura dos cativos nas suas conversas, nas anécotas da vida diaria dunha escola infantil e a filosofía educativa que destila cada párrafo, fai dos seus libros auténticos manuais pedagóxicos vivos, sinxelos de ler, profundos á vez que apaixoantes pola descuberta sensible que fai do mundo infantil.

6 de noviembre de 2011

40 anos facendo comunidade educativa!

A escola infantil "As Mariñas" de A Coruña celebra nada menos que 40 anos de andaina. Ollade que fantástico cartel fixeron rescatando fotos de ex-alumnas e alumnos que ahora son nais e pais e levan de novo os seus peques a escola. Seica andan a organizar concertos, exposición fotográfica,... actividades que nos iran contando.

Parabéns a todo o persoal!

3 de noviembre de 2011

XUNTANZA DE TRABALLO NO MUPEGA

O sábado 5 de Novembro, ás 16 h xuntámonos as integrantes das comisións de traballo do Colectivo na biblioteca do Museo Pedagóxico.

ALEGACIONS DE CCOO ÁS MODIFICACIONS PREVISTAS NA RPT DAS EEI

CCOO envía aos centros un documento presentado diante da Secretaría Xeral Técnica da Consellería o pasado 31 de Outubro, coas alegacións á anunciada modificación de postos de traballo nas escolas infantís.

Podedes velo en SCRIBD

31 de octubre de 2011

IX XORNADAS SOBRE EDUCACION INFANTIL

A Facultade  de Ciencias da Educación da Coruña convoca  esta actividade dormativa nos primeiros días de Novembro. Podedes ver o programa no noso andel de SCRIBD.

PROGRAMA ALERTA ESCOLAR (2)

Como xa adiantamos a primeiros do mes de Outubro a Consellería de Traballo asinou coa de Sanidade o convenio para incorporación das EEII ao programa ALERTA ESCOLAR. Esta semana chegou a comunicación ás escolas. Podedes ver en SCRIBD unha colección de documentos onde se recolle o texto do convenio, o triptico elaborado pola Consellería de Educación, formularios, exemplos de protocolos de urxencias sanitarias, etc.

Este tema vai traer cola, pois coma sempre o persoal das escolas vai ver intensificada a sua tarefa cotiá con "intervencións de índole sanitaria" que debían estar cubertas por persoal formado a tal efecto.

Traballamos con criaturas moi pequenas, nas que a detección dos síntomas pode resultar confusa (incluso para os servizos de Urxencias) e aínda mais complicada a administración de certas medicacións.  Pretender que un curso  de 20 horas pode ser suficiente como adestramento previo, resulta arriscado tanto para o alumnado afectado como para o profesorado.

Por outra banda a formación de todo o persoal das escolas (pois non se pode pretender que a responsabilidade caia só do lado da profe-titora do neno) supón a implementación de plans dinámicos de formación e comunicación cos Centros de Saúde, protocolos en cada escola con actualizacións e especificacións para cada patoloxía, procesos de identificación e rexistros do alumnado, custodia das medicacións e verificación das caducidades, etc. Dará conta de todo isto unha administración que no convenio asinado estipula que o programa debe implantarse sen que haxa incremento orzamentario?

UN ANDEL DE DOCUMENTACION


Moitos xa coñeceredes esta plataforma onde se poden aloxar documentos para seren leídos ou descarregados.  Ate o de agora vos dabamos o enlace para lelos pero como xa son moitos, a partires de xa,  subirémolos directamente (daremos aviso eiquí no blog do documento subido cada vez) e vos podedes entrar cando queirades para velos ou baixalos. Esta é a dirección:

                                http://es.scribd.com/COLECTIVOCEROTRES


AMORTIZACION DE POSTOS NAS EEII

Incluimos os enlaces de notas que achegan distintos sindicatos sobre os recortes que vai a facer a Consellería de Traballo nas EEI. 
http://autonomica.cigadmon.org/sitio2009/index.php?option=com_content&view=article&id=883:xuntanza-da-modificacion-da-rpt-de-traballo-e-benestar-escolas-infantis&catid=13:rpt-e-estrutura&Itemid=20


http://autonomica.cigadmon.org/sitio2009/index.php?option=com_content&view=article&id=875:mais-destrucion-de-postos-de-traballo-pola-consellaria-de-qtraballoq&catid=13:rpt-e-estrutura&Itemid=20

http://es.scribd.com/doc/71032881/Xuntanza-negociacion-RPT-parcial-C-Traballo-e-Benestar-26-10-11

17 de octubre de 2011

EPOCA DE BERRAR!

A Asociación de Escolas Infantis de Ferroltera (AFESIN) acusa directamente á Xunta de abocalas ao peche, ao retrasar o pago das subvencions autonómicas das que se nutren.

Calquer desaparición dun recurso para a infancia  é preocupante, así como inadmisible o incumprimento da Orde de subvencions por parte da Consellería de Traballo. Dito isto, conven poñer varias cousas no seu lugar:
* Mentras o primer ciclo de educación infantil  0-3 non sexa universal como xa o é o segundo (3-6), apesaren de ser ambolodous non obrigatorios, seguiremos asistendo a un sistema de finanzamento da escola privada que supera en gran número a oferta pública.
* Estos centros, contrariamente o que di a prensa non son públicos. AFESIN agrupa trece empresas que se adican a educación infantil e que non supervivirían de non seren polos cartos públicos.
* Como a propia asociación admite, os postos de  moitos profesionais están en perigo: pedagogos, logopedas, psicólogos.... Na escola pública 0-3,  nunca houbo finanzamento suficiente para ese cadro de profesionais e tamén perigan os postos de TEXIs, persoal de servizos, etc, por mor da pretendida integración na Axencia Galega de Servizos Sociais, ademais das xa aplicadas mermas salariais de todo o persoal.

Acompañamos a AFESIN no seu "berro desesperado de socorro"  e lamentámonos de non termos berrado nós mais!

http://www.elpais.com/articulo/Galicia/deudas/Xunta/ponen/borde/cierre/guarderias/elpepiautgal/20111015elpgal_10/Tes

NOVO REGULAMENTO DAS ESCOLAS DO CONSORCIO

Achegamos o enlace do novo RRI das escolas infantís que dependen do Consorcio e que entrou en vigor o pasado 1 de Outubro.

Resultan interesantes alguns cambios a nivel de organización de persoal, composición de Comisións e sobre todo modificación de horarios, xornada e calendario do alumnado. Parece que as familias non están de acordo e van interpoñer recurso en principio, administrativo.
http://www.igualdadebenestar.org/mediateca/documentacion/d_regulamento_escolas_2011.pdf

7 de octubre de 2011

MAIS MUSICA E LERIAS: "ORELLA PENDELLA"

Esta é unha páxina que ten como obxetivo difundir a literatura popular infantil de Galicia entre a comunidade educativa.
Recolle ditos, recitados, mecos no colo, cancións tradicionais, etc. agrupados por categorías. Ten un apartado para escoitar e pódense descargar os audios en mp3 sen problema aparente (de autor queremos decir).

http://www.orellapendella.org/

6 de octubre de 2011

BLOG de MAMA CABRA

Ahora que estamos con lerias musicais, cicais vos inspire o blog de Mama Cabra, proxecto ben coñecido en todalas escolas. Eiquí podedes baixar cancións en formato mp3, obter partituras aqueles que coñezan a linguaxe musical, ollar videos de actuacións do grupo, etc.

http://mamacabra.wordpress.com/

4 de octubre de 2011

3 de octubre de 2011

A CONSELLERIA DE TRABALLO INCORPORA AS "GALIÑAS AZUIS" AO PROGRAMA "ALERTA ESCOLAR"

Este programa foi posto en marcha pola Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade no ano 2007. O obxectivo é a coordinación das escolas e dos servizos de emerxencia para o atendimento de nenas e nenos con patoloxías que poden entrar en crise: epilepsia, shock anafiláctico (alerxias) ou glucémico (diabete). O programa inclue a formación dos profesores e a inclusión dos menores en risco nun rexistro especial. Ata eiquí, todo ben.

Pero parece ser que as "charlas formativas" tardan mais do que se publicita e hai servicios de emerxencia que reciben multitude de chamadas por febre ou indisposicións lixeiras dun profesorado "hipersensibilizado" pola responsabilidade engadida.

Na actualidade, as e os profesionais das escolas reciben formación continua en Primeiros Auxilios e Reanimación Cardiopulmonar tanto para o atendimento dos menores como de calqueira usuario do centro e mesmo o persoal. Formación que debera servir para reaccionar diante dunha emerxencia como calquer outro profesional ou cidadán.

Resulta curioso que diante das demandas de incorporar un profesional sanitario ás escolas po parte das familias con fillos que presentan estas patoloxías, a Consellería de Sanidade resposte que non é viable económicamente e traslada a tarefa de diagnose e actuación ao profesorado mentras non chega a ambulancia (sic!).

Tamén resulta un inconvinte, siquera político, que a Consellería de Traballo teña pensado eliminar as prazas de ATS existentes aínda nas escolas infantís...

Pois non nos queda nada, xa que tamén están en marcha os programas: "Alerta corazón", "Alerta niños" e "Alerta sordos".(Se non fose porque se xoga coa saúde, parece unha broma.)

Se queredes ler mais aí van dous enlaces:
www.edu.xunta.es/web/node/371
http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2011/10/03/00031317643563712553302.htm

30 de septiembre de 2011

¿UNIFORME? NO GRACIAS!

Os proponemos un texto para debate: "El uniforme escolar y el maquillaje de la desigualdad". En él, el autor (Jaume Trilla Bernet, catedrático deTeoría e  Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona) repasa críticamente los argumentos esgrimidos por los defensores del uniforme escolar.

http://es.scribd.com/doc/66976744

VIDEOS y FOTOS INTERESANTES

Esta es una relación de enlaces a páginas que ofrecen videos o álbumes de fotos sobre espacios para la primera infancia. Hay interiores de escuelas infantiles de Dinamarca y Finlandia, pero también áreas de juego al exterior que tanto gustan a nuestros vecinos del Norte (eso que hay nieve!!) y tanto nos asustan aquí. Seguro que ofrecen un montón de ideas y reflexiones sobre las necesidades de la infancia y las ideas que tenemos acerca de lo que puede ser un espacio pensado para las niñas y los  niños.

http://picasaweb.google.com/107496751860339369008/ExportedVideo?authkey=Gv1sRgCNP718S03b-aXw#5474575741301321650

http://picasaweb.google.com/107496751860339369008/ExportedVideo?authkey=Gv1sRgCNP718S03b-aXw#5472216553769455682

http://picasaweb.google.com/107496751860339369008/ExportedVideo?authkey=Gv1sRgCNP718S03b-aXw#5472315883433925298

http://picasaweb.google.com/107496751860339369008/ExportedVideo?authkey=Gv1sRgCNP718S03b-aXw#5472224823346596514

http://www.xtec.es/~ccols/edinfantil/dinamarca/videos.htm

http://www.xtec.es/~ccols/finlandia/sillitie/espa.htm

http://www.xtec.es/~ccols/edinfantil/dinamarca/ajstrup/ajstrup.htm

JORNADA "¿QUE ESPACIOS PARA LA INFANCIA?

Rosa Sensat organiza una Jornada de formación el próximo 26 de Noviembre con especialistas en educación infantil fundamentalmente latinoamericanos y alguna española. Para más información sobre programa e inscripciones se puede ver este enlace:

http://www.rosasensat.org/cursos/44/

REVISTA "INFANCIA LATINOAMERICANA"

Accede a través de este enlace a la revista digital de la Asociación de maestros Rosa Sensat. Solo tienes que inscribirte y el acceso es gratuito. Ya van por el número 2.

http://www.rosasensat.org/revista/

15 de septiembre de 2011

REGULAMENTO DAS GALIÑAS AZUIS

Por si alguna escuela está en el proceso de redactar su RRI, os dejamos el enlace al Regulamento que maneja el Consorcio para sus escuelas infantiles o Galiñas Azuis. Se trata de un modelo para una realidad diferente pero seguro que resulta interesante conocer como organizan algunas dinámicas de la vida cotidina.

Este es el enlace
http://www.igualdadebenestar.org/mediateca/documentacion/d_Regulamento_escolas_2010.pdf

ESTE SEÑOR TIENE MUCHA RAZÓN!

Leimos ayer en el diario EXPANSION ( aunque muchos medios se han hecho eco) que Ignacio Buqueras, el Presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios acaba de publicar un libro llamado "Es hora de conciliar" donde afirma que "la mujer ha salido de casa pero el hombre todavía no ha entrado en ella, y en esta sociedad hasta cierto punto machista, hay que comprender que el hombre debe coparticipar en labores como la educación de los hijos."

Está bien que lo diga todo un economista y varón, ya que siempre parece que este es un discurso de féminas. En las escuelas siempre nos lamentamos de la escasez de papás (en masculino) acompañando a sus peques, en las reuniones, en fin, interesándose por cómo crecen.

Explica también que uno de los sectores que crearía más empleabilidad (de cara a salir de esta nuestra crisis) sería la creación de suficientes servicios de conciliación y escuelas infantiles.

Este es el enlace por si quereis leer más.

http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/09/13/16498101.html

13 de septiembre de 2011

OTRO EFECTO DE LA CRISIS: ¿VOLVEMOS A LOS SOTANOS?

Información aparecida en EL PAIS el 29 de agosto (vaya mes!):

BARCELONA TOLERA GUARDERÍAS PRIVADAS SIN LICENCIA POR FALTA DE PLAZAS PUBLICAS

Un pacto no escrito permite que decenas de guarderías privadas de Barcelona sigan abiertas pese a carecer de la obligatoria licencia municipal. Sobre algunos de esos centros, que educan a niños de hasta tres años, pesan órdenes de cese de la actividad e incluso de precinto. Pero no se ejecutan porque la falta de plazas públicas que padece la ciudad pesa más que una situación de irregularidad administrativa.

Los centros implicados son los más "antiguos", ubicados "en primeras plantas o entresuelos de edificios de vecinos" que "están teniendo problemas para adaptarse a los cambios de normativa", prosigue el escrito. Aunque no dan cifras, los servicios jurídicos concluyen que, "dadas sus características", estas guarderías no van a poder "cumplir con toda la normativa vigente". En la misma línea, el concejal de Educación, Gerard Ardenuy, reconoce que un número desconocido de las 200 guarderías privadas y concertadas de Barcelona "están en una situación de alegalidad". Y admite que, aunque el Ayuntamiento "intentará hacer que se cumplan las normas", en algunos casos no será posible hacerlo.El problema va más allá de la función inspectora y plantea el dilema entre la obligación de hacer cumplir la ley y la necesidad de cubrir la demanda educativa. La falta de plazas públicas para niños de hasta tres años está en el fondo del asunto. El curso pasado, el Consistorio apenas pudo atender el 38% de las peticiones. El sector privado suple ese vacío. Lo admite el Ayuntamiento en su escrito al juez: "Las guarderías privadas facilitan la tarea educativa del primer ciclo y ayudan a cubrir las necesidades actuales". Y añade que, pese a la falta de permisos, "se ha de ponderar la innegable necesidad de continuar prestando el servicio garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad imprescindibles".

+ DE LO MISMO

Parece ser que finalmente la Generalitat se echó atrás al final... Aquí en Galicia, durante el mes de julio, la Consellería de Traballo intentó también revisar al alza los precios públicos para las escuelas infantiles (fijados en un decreto de 2002) pero el adelanto de las elecciones a Noviembre parece que hizo desistir de medida tan impopular.

Esta reseña apareció en EL PAIS el 9 de agosto de 2011:

Después de la sanidad pública, el recorte de la Generalitat de Cataluña llega a las guarderías y a las escuelas de música. Y lo hace en pleno agosto. Los Ayuntamientos catalanes están en vilo en plenas vacaciones por las noticias que les llegan desde el departamento de Enseñanza que apuntan a un recorte cercano al 27% en la subvención que el Gobierno autónomo otorga a las plazas de guardería municipal. Los Presupuestos aprobados la última semana de julio establecen que la partida bajará desde los 77,8 millones de 2010 hasta los 57,7 de este año. Varios Ayuntamientos han recibido comunicaciones de la Generalitat que plantean reducciones en la subvención, que pasaría de 1.800 euros por plaza y año hasta los 1.300, un 27% menos. La Generalitat reaccionó a la alarma de los alcaldes asegurando que está estudiando ampliarlo de nuevo hasta 1.600 euros.
Este baile de cifras en pleno agosto lleva de cabeza a los Ayuntamientos, que no saben cómo tendrán que cerrar las cuentas del curso que ha acabado y, lo que es más grave, cómo afrontar el que comienza dentro de un mes. "La matrícula ya está cerrada y las tarifas también, no podemos decirles a los padres justo antes de comenzar que los precios van a variar", lamenta Manuel Bustos, alcalde socialista de Sabadell.


Cataluña tenía el curso pasado 837 guarderías públicas con 51.819 alumnos. El régimen económico de estos servicios, de titularidad municipal, establece que la Generalitat subvenciona 1.800 euros por plaza y año. El resto lo pagan el municipio y los padres, que acaban desembolsando alrededor de 200 euros al mes en función de los servicios contratados.
Los cambios que plantea la Generalitat agrandarán el agujero económico que ya tienen los Ayuntamientos. Un ejemplo: Lleida, que presume de ser la capital con una ratio de guardería pública por habitante más elevada, puede acabar el año con un incremento de la deuda de 478.000 euros este año por culpa de esta situación. El alcalde, Àngel Ros (PSC), explica que los cerca de 1.000 alumnos que tienen sus guarderías no verán incrementadas las tarifas. "Este año el recorte lo tendrá que asumir el Ayuntamiento". Después, ya se verá

LA CRISIS LASTRA EL PLAN EDUCA-3

Como siempre, las promesas de incremento de plazas quedan muy lejos de lo expresado en los programas electorales. Ahora la crisis es la excusa para reducir y ralentizar la creación de nuevos centros, pero en épocas anteriores de  bonanza económica el déficit de plazas seguía siendo un problema endémico de la educación infantil 0-3 en España. Esta información apareció en EL PAIS el 25 de agosto de 20011.


La crisis ha aguado el plan del Gobierno y autonomías para acabar con la ingente lista de espera en las guarderías públicas españolas. El objetivo que se plantearon fue crear una plaza pública por cada tres niños entre 2008 y 2012. A un año y medio de completarse el plazo, solo 71.000 de las 300.000 previstas -un 23%- están en funcionamiento, según datos oficiales de 2010. Y el ritmo ahora solo puede ya ralentizarse. El Ejecutivo Central ha dado su bendición a las comunidades en este momento de asfixia económica para que rebajen su aportación, que era del 50%. La diferencia entre una plaza pública y una privada para esta etapa puede superar los 200 euros, según las estimaciones de las asociaciones de consumidores.

La primera etapa de educación infantil (de 0 a 3 años) no es obligatoria pero sí necesaria. La creación de una oferta suficiente que libera sobre todo a las madres trabajadoras y permite conciliar la vida familiar y laboral figura en todas las campañas electorales como propuesta estrella. El Plan Educa3 se puso en marcha tras una promesa electoral de Zapatero en 2007. A tres meses de la próxima campaña, el candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, ex ministro de este Gobierno, retomó ayer esa promesa de construir más escuelas infantiles, aunque sin precisar cuántas. Mariano Rajoy, candidato del PP, ya ofreció 400.000 hace cuatro años.

Constanza Tobío, catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III y experta en conciliación, reclama sensibilidad política más allá del periodo electoral. La crisis económica, explica, "provoca que las empresas pidan más flexibilidad y disponibilidad a los trabajadores; la demanda de plazas de escuelas infantiles seguirá creciendo". Cuando el Gobierno puso en marcha el Plan Educa3 detectó además que la falta de oferta regulada había hecho proliferar guarderías ilegales que escapaban al control de la Administración en al menos 10 autonomías. "Hablar de plazas públicas y de calidad en escuelas infantiles atrae el voto femenino y de parejas jóvenes, pero al final nunca se cumple", critica Pepa Alcrudo, maestra de educación infantil, pedagoga y portavoz de la Plataforma por la Educación Infantil 0-6 años. "Si interesara realmente a los dirigentes, ya dispondríamos de una ley para regular el modelo". Alcrudo tilda de "absoluto fracaso" la evolución del plan estatal, que reservaba 1.087 millones con un reparto anual de 100 millones anuales de las arcas del Estado. Las comunidades autónomas estaban obligadas a cofinanciar la mitad pero hay regiones que se han descolgado -como Canarias- y otras que no utilizan el presupuesto completo, como Galicia, Murcia o Comunidad Valenciana, según datos del Ministerio de Educación, que este año abrió la puerta a que las autonomías aporten lo que puedan en lugar del 50%, amparándose en las medidas de austeridad que han fijado las Administraciones y en el límite al endeudamiento.

Las plazas necesarias se fijaron en un informe encargado en 2006 por el Gobierno a la Universidad de Vic. El estudio cifraba la demanda insatisfecha en 351.593 plazas (incluidas País Vasco y Navarra) que el Gobierno redondeó a 300.000 y convirtió en promesa electoral en 2007. Casi todas las autonomías han cubierto hasta ahora menos de la mitad de lo previsto (ver gráfico), excepto Castilla La Mancha, Ceuta y Melilla. País Vasco y Navarra no están incluidas en el plan por su régimen foral, según el ministerio.

Educación espera mejorar el porcentaje con los datos de este año -aún por cerrar- y de 2012. "No podemos garantizar el cumplimiento total porque depende de las comunidades autónomas, pero creemos que quedará muy cerca de las 300.000 plazas", asegura la directora general de Evaluación y Cooperación Territorial, Rosa Peñalver, que destaca la evolución "desigual" por comunidades autónomas porque "no todas han querido participar con la misma intensidad". Algunas han sumado otros recortes presupuestarios a esta etapa educativa. A principios de agosto, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña redujo un 11% la subvención de plazas públicas municipales, pasando de 1.800 a 1.600 euros por cada una tras amagar con un tijeretazo del 27%.

José Luis Pazos, miembro de la junta directiva de Ceapa (Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos), abre otro frente y reclama nuevas "políticas de familia" además del incremento de plazas escolares. Los padres piden "más tiempo par estar con sus hijos y eso solo es posible con una regulación que flexibilice el marco laboral", según el portavoz. "Se trata de que los trabajadores tengan mejor horario, no de que los niños pasen todo el día en la escuela infantil".

RUBALCABA Y LA CONCILIACION

Se nota que se acerca un nuevo período electoral y como siempre el discurso de creación de más escuelas infantiles 0-3 es un buen gancho para el electorado femenino y familias jóvenes.
¿Escucharemos a algún candidato hablar de objetivos cualitativos en la educación infantil de primer ciclo y no siempre cuantitativos, cuyo cumplimiento por otra parte queda siempre lejos de las expectativas?
Este es el texto aparecido en LA VANGUARDIA el 24 de agosto pasado:

RUBALCABA FIJA COMO PRIORIDADES LA CONCILIACIÓN FAMILIAR Y CONSTRUIR MÁS ESCUELAS PARA NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS.
El candidato conversa con parejas con hijos menores de 15 años para recoger sus preocupaciones, necesidades y propuestas.

Madrid (Europa Press).- El candidato socialista a las elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado este miércoles que las prioridades de su programa electoral estarán centradas en la conciliación familiar y en construir más escuelas para niños de 0 a 3 años porque, aunque ha admitido que, en caso de formar gobierno, contará "con pocos recursos", ha subrayado que "hay que gastar donde se debe".

Así lo ha explicado a los 62 padres y madres que han acudido a la sede socialista de Ferraz para participar en los primeros 'Diálogos con Rubalcaba', en los que conversan directamente con el candidato para exponerle sus problemas, necesidades y peticiones de  cara a las elecciones del 20 de noviembre.

"La conciliación es uno de nuestros grandes objetivos. En el PSOE hay una fuerte querencia por la igualdad y la conciliación es parte de la igualdad. Consiste en que los hombres y las mujeres puedan trabajar y cuidar a sus hijos; hacer las dos cosas y hacerlas bien", ha indicado.

"La conciliación es uno de nuestros grandes objetivos. En el PSOE hay una fuerte querencia por la igualdad y la conciliación es parte de la igualdad. Consiste en que los hombres y las mujeres puedan trabajar y cuidar a sus hijos; hacer las dos cosas y hacerlas bien", ha indicado.

Para el candidato socialista, la conciliación está profundamente relacionada con conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y con "el futuro de los españoles", por lo que ha insistido en que este asunto estará "en el corazón" de su proyecto político.

Rubalcaba ha reconocido que la igualdad y la conciliación familiar "no sólo se arreglan desde el Boletín Oficial del Estado" ni desde la política porque hay una cuestión cultural de fondo que llevará su tiempo cambiar. Sin embargo, se ha comprometido a hacer lo posible desde la política para avanzar en esta cuestión.

"Es importante que las empresas ayuden, que la Administración Pública también lo haga, que haya servicios públicos que permitan esa conciliación, como escuelas, comedores escolares, actividades extraescolares, racionalización de los horarios de trabajo", ha apuntado.

Publicado el PLAN DE FORMACION DA REDE DE ESCOLAS INFANTIS

Este es el enlace de consulta, pero ojo, no todos los cursos admiten a personal de las escuelas de la Consellería de Traballo. Como el año pasado, el Consorcio, que recibe buena parte del presupuesto de formación de la Consellería, no lo devuelve en forma de acceso universal a todo el personal de esta nuestra pretendida "Rede".

http://escolasinfantis.net/igualdadeForma/publico/publico.php

29 de mayo de 2011

Publicación de cursos de la EGAP: de nuevo nada para EEII

En el DOG de 13 de Mayo aparece una "RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2011 pola que se convocan varios cursos de formación continua para o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia"
Revisado el catálogo de cursos,  aparecen eso sí 19 ediciones de un curso para "manexo de motoserra" y uno de "Coidado de alumnado con necesidades que derivan de deficiencias sensoriais". No, falsa alarma! es para personal de la Consellería de Educación (educadores o auxiliares cuidadores).

INFORMACION DE CIG SOBRE AGSS

En el Portal Digital de CIG aparece la siguiente información sobre el traspaso de las EEII a una futura AGSS, producto de una reunión con la secretaria xeral de Traballo e Benestar el día 11 de maio de 2011:

"- ¿Como está a creación da axencia galega de servizos Sociais?.
 - Non hai nada novo, a consellería está esperando os Informes de orzamentos e función pública para empezar a xuntarse coas organización sindicais. En todo caso o primeiro que pasaría a axencia serían as escolas infantís e os centros de día, pero con casi toda seguridade non o próximo curso e non todas a vez."